O artyście

Urodził się 12 kwietnia 1955 roku w Leszczkowie, w gminie Lipnik, powiecie opatowskim. Pochodzi z rodziny chłopskiej, osiadłej na ziemi opatowskiej. Zygmunt Niewiadomski już od dzieciństwa zajmował się malarstwem i rzeźbą w drewnie.

Po ukończeniu szkoły zawodowej w Katowicach, wyjechał w 1975 roku do Niemiec, gdzie ożenił się i spędził 30 lat. Były to lata wielkiej tęsknoty za domem rodzinnym które spowodowały że przepełnione Jego serce rozmiękło i przelało się na papier. W 2014 roku wydał tomik poetycki „Moja Ojczyzna” która jest literackim debiutem książkowym Zygmunta Niewiadomskiego. Zawarł w nim utwory wierszowane pisane przede wszystkim na obczyźnie przez 30 lat z autentycznej tęsknoty za ojczyzną.

Mimo że w Niemczech osiągnął pełną stabilizację materialną, to jednak wiedziony tęsknotą za krajem w 2005 roku powrócił do rodzinnego Leszczkowa. Na ojcowiźnie zbudował dom i pracownię plastyczną. Zajął się snycerką, rzeźbą a także malarstwem. W wolnych chwilach muzykuje i pisze wiersze.