Wolna i Niepodległa

„Wolna i Niepodległa” to tytuł wystawy rzeźby, malarstwa i rysunku Zygmunta Niewiadomskiego i Beaty Dzik jaka została otwarta 11 listopada 2018 r. w Lipniku z okazji jubileuszu 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Obchody odzyskania niepodległości na terenie gminy Lipnik odbyły się w Centrum Kształcenia w którym nastapiło uroczyste otwarcie wystawy dwojga miejscowych artystów Zygmunta Niewiadomskiego oraz Beaty Dzik. Ta osobliwa wystawa, prezentująca dorobek rzeźbiarski i malarski Zygmunta Niewiadomskiego oraz rysowniczy Beaty Dzik zgromadziła licznych gości z terenu gminy Lipnik na czele z wójtem Panem Andrzejem Grządzielem. Po okolicznościowych wystąpieniach przybliżających historyczne tło zmagań o Niepodległą Polskę w 1918 r., jak również wkład lokalnych bohaterów w procesie dochodzenia do wolności nastąpiła biograficzna prezenytacja autorów zgromadzonych eksponatów malarskich, rzeźbiarskich oraz rysunkowych. Następnie przybliżono licznie obecnej publiczności treści historyczne i artystyczne zawarte w prezentowanych pracach.

Dorobek malarski Zygmunta Niewiadomskiego prezentowany w czasie wystawy składał się z obrazów poświęconych tematyce historycznej odwołującej się do wydarzeń Insurekcji Kościuszkowskiej z końca XVIII w., poprzez zmagania z czasów wojen napoleońskich 1. poł. XIX w. a kończąc na motywach z I wojny światowej, bezpośrednio będącej następstwem odzyskania niepodległości przez Polskę. Historyczną treścią przedstawianych obrazów były motywy militarne ujęte w charakterystyczny dla autora sposób, czego przykładem było przedstawienie generała księcia Sanguszki w czasie bitwy pod Szczekocinami, ukazanie dragona armii napoleońskiej w czasie odwrotu spod Moskwy w 1812 r., śpiącego oficera armii francuskiej po przeprawie przez Berezynę oraz kończąc szarżę ułańską generała Władysława Beliny Prażmowskiego oraz porteret pochodzącego z Usarzowa Antoniego Zdzisława Jabłońskiego. Dopełnieniem twórczości malarskiej pierwszego z prezentowanych autorów były portrety wykonane w formie płaskorzeźby przedstawiające siedmiu oficerów z okresu walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w czasie I wojny światowej. Cykl ten, reprezentowali: Stefan Hanka Kulesza, Stanisław Grzmot Skotnicki, Antoni Zdzisław Jabłoński, Władysław Belina Prażmowski, Zygmunt Bończa Karwicki, Janusz Głuchowski oraz Ludwik Kmicic Skrzyński. Tematyka zgromadzonych obrazów i rzeźb autorstwa Zygmunta Niewiadomskiego zaczerpnięta została z polskich zmagań o niepodległość, co znalazło żywe zainteresowanie wśród zgromadzonej publiczności.

W zupełnie innym charakterze została zaprezentowana twórczość artystyczna Beaty Dzik, na którą składały się rysunki „Ojców polskiej Niepodległości”. Ten unikatowy w swoim rodzaju przegląd rysunków przedstawiał: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Rysunki które zostały zaprezentowane na wystawie „Wolna i Niepodległa” w Lipniku charakteryzowały się autentycznością oraz porofesjonalizmem wykonania, na co bez wątpienia zwrócili uwagę wszyscy przybyli goście. Wyczucie światłocienia oraz umiejętne prowadzenie kreski w rysunkach Beaty Dzik nie tylko dokładnie
oddaje budowę anatomiczną portretowanej osoby ale co najważniejsze ukazuje charakterologiczny i psychologiczny rys modela. Ze wszystkich sześciu portretów zaprezentowanych w czasie wystawy, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na rysunek przedstawiający Ignacego Jana Paderewskiego, który oddaje w pełni znamiona dobrze opracowanego warsztatowo studium rysunkowego. Paderewski w ujęciu tej młodej artystki to przede wszystkim kompozytor i pianista z młodego okresu jego twórczości muzycznej, którego najważniejszym walorem było romantyczne i utrzymane w duchu polskiego sentymentalizmu poczucie wyjątkowego geniuszu. Profesjonalna twórczość artystyczna Beaty Dzik umożliwiła wszystkim zebranym gościom w czasie listopadowego wernisażu na niezapomniane wrażenia estetyczne i patriotyczne, które miejmy nadzieje utorują w przyszłości samodzielną drogę twórczą tej utalentowanej artystce.

Stanisław Hadyna

GALERIA:

Zdjęcia: Grzegorz Lipski

Write a Reply or Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *